UITNODIGING EVENEMENT

Worstelen met portfoliomanagement

Dankzij de vergaande digitalisering zie je dat projecten steeds meer IT-gedreven zijn. De druk op IT-afdelingen neemt daarmee toe. Met portfoliomanagement bepaal je welke projecten het meeste waarde opleveren en prioriteit hebben voor jouw organisatie. Portfoliomanagement gaat echter in de praktijk niet altijd zonder slag of stoot.

Vind je het ook lastig om de spanningsvelden binnen de organisatie samen te brengen of ben je benieuwd hoe andere organisaties omgaan met knelpunten bij het opzetten van portfoliomanagement? Laat je dan inspireren door de praktijkvoorbeelden van Zilveren Kruis, uitvoeringsorganisatie Logius en zorgorganisatie Pluryn. Deze drie organisaties zetten uiteen hoe zij, ieder in een verschillend stadium, worstelen met portfoliomanagement.

MELD JE SNEL AAN

30 september 2021 | 16:30 - 21:00 uur

Ja, ik ben er graag bij!

VOOR MANAGERS, DIRECTIE EN IT PROFESSIONALS

Inspireren en ervaringen uitwisselen over het praktisch toepassen van portfoliomanagement.

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Drie organisaties delen hun ervaringen en worstelingen met portfoliomanagement.

DATUM


Datum: 30 september 2021
Tijd: 16:30 uur tot ca. 21:00uur

Inclusief diner.

Programma en locatie

Locatie: Creative Valley, Utrecht.

16:30 uur Ontvangst
17:00 uur Opening en presentatie Pluryn en Logius
18:45 uur Diner
19:45 uur Presentatie Zilveren Kruis
20:30 uur Afronding en borrel

Registratie sluit in

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

We verwelkomen de volgende sprekers

De volgende sprekers gaan het dialoog aan over portfoliomanagement. Naast het opdoen van kennis is er genoeg tijd voor een praatje, een drankje en zorgen wij voor het diner. Wij hopen dat het evenement in september op locatie kan plaatsvinden. Hierbij volgen wij de RIVM-regelgeving rondom COVID19.

Pluryn

STICHTING PLURYN

"De pijn binnen portfoliomanagement"

Pluryn is een landelijke zorgorganisatie met 7400 professionals en 1000 vrijwilligers. De organisatie ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergoten van kansen op een volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.

Frank van de Leur (Directeur IT) en Henk van Bronkhorst (Manager Beheer) gaan graag in dialoog over 'de prijs van het kwalificatietoernooi'.  Vanwege de grote verschillen, vrijheden en verantwoordelijkheden van de 15 regionale Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) bij Pluryn, is het spanningsveld met de centrale IT/IV-organisatie heel groot. Hoe weeg je het ene belangrijke en kansrijke project op tegen het andere? En waarom zou ik als RVE-directeur überhaupt portfoliomanagement willen?

Juist het instappen en bespelen van het spanningsveld levert Pluryn leerzame worstelingen en gezamenlijke winst op. Frank en Henk gaan tijdens hun presentatie in op hoe gezorgd wordt dat de verschillende disciplines en spelers binnen Pluryn toch het 'kwalificatietoernooi' (als analogie voor portfoliomanagement) gaan omarmen. Ook als de uitkomst voor nu teleurstellend is voor een deel van team Pluryn.

Logius

LOGIUS

"Portfoliomanagement opzetten in een agile context"

Logius is een uitvoeringsdienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius levert voorzieningen en standaarden voor digitale dienstverlening. Denk hierbij aan de DigiD, MijnOverheid en Digipoort.

Remco Möhringer (Manager Portfolio Development binnen Logius) is 2,5 jaar geleden begonnen met het vormgeven van portfoliomanagement in een omgeving waar men vol in een SAFe implementatie/transformatie zat. Daarbij kwam dat Logius te maken heeft met externe opdrachtgevers én externe afnemers heeft portfoliomanagement een eigen dynamiek. Hierdoor is het binnen portfoliomanagement balanceren tussen wat Logius wel en niet kan beïnvloeden.

Zilveren Kruis

ZILVEREN KRUIS

"Prioritering van verandering"

Zilveren Kruis is één van de vier grote zorgverzekeraars binnen Nederland. De organisatie is al een aantal jaren bezig met portfoliomanagement.

Hans Voorthuijzen (Manager Informatiemanagement, Architectuur en Analyse en tevens Portfoliomanager) en Zilveren Kruis collega Ronald Wieringa (Portfolio Controller) nemen ons mee in het prioriteren van verandering binnen Zilveren Kruis. Hierbij rekening houdend met 1) wetgeving, 2) Life Cycle Management, 3) holding en directiebesluiten en 4) strategische vraagstukken.

Het proces van portfoliomanagement vraagt dat senior managers binnen de organisatie gezamenlijk vaststellen welke projecten de meeste waarde leveren voor Zilveren Kruis en daarmee het beste aansluiten bij de strategische richting die de organisatie ingaat. Echter, een aanzienlijk deel van de verandercapaciteit is nodig om wijzigingen door te voeren die zijn ingegeven door 1) wetgeving, 2) Life Cycle Management en 3) holding en directiebesluiten. Hoe zorgt Zilveren Kruis ervoor dat alsnog zo veel mogelijk invulling wordt gegeven aan projecten die nieuwe business waarde toevoegen, binnen de beschikbare verandercapaciteit en wat is hierbij de rol van informatiemanagement?

Schrijf je snel in voor het evenement!

Ja, ik wil hier bij zijn!